Zorginstellingen

Binnen zorginstellingen kan ik als professional organizer werknemers helpen bij het creëren van een efficiënte, overzichtelijke werkplek. Dat is zeker onmisbaar in deze tijd van continue ontwikkelingen en reorganisaties met verandering of uitbreiding van het takenpakket van personeel als gevolg.  Je kunt daarbij denken aan het inrichten van keuken, werkkasten, kledingkasten of bijvoorbeeld medicijnvoorraad, medische hulpmiddelen, materialen voor  activiteiten etc.

Ook rondom cliëntenzorg in een zorginstelling kan een professional organizer ingezet worden. Bij  personen met een beperking die zelfstandig of in een woonvorm wonen, waarbij er niet voldoende begeleidingsuren beschikbaar zijn, kan ik coachen of ondersteunen bij opruimtaken. 

Bij mensen met dementie kan ik ondersteunen bij de inrichting van hun woonomgeving wat hun welzijn ten goede komt.